Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
Hôm nay, Thứ Hai 24/07/2017
Họ tên : *
    
Ngày sinh : (dd/mm/yyyy)
 
- Dữ liệu xét tuyển được cập nhật đến ngày 15/07/2017;

- Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh sẽ đến nhận kết quả trực tiếp theo lịch hẹn;

- Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện hay đăng ký xét tuyển trực tuyến sẽ xem danh sách trúng tuyển trên trang tin điện tử (website) của trường, chuẩn bị hồ sơ nhập học theo hướng dẫn, làm thủ tục trúng tuyển nhập học và đóng học phí trong thời gian quy định. Giấy báo thí sinh đến làm thủ tục trúng tuyển nhập học sẽ được gửi qua đường bưu điện và qua thư điện tử (email) của thí sinh.

- Thời gian làm thủ tục nhập học và đóng học phí :Thứ Hai, ngày 17/07/2017 đến Thứ Sáu, ngày 21/07/2017

- Xem thông báo hướng dẫn chi tiết thủ tục nhập học tại đây

- Mẫu Hồ sơ của học sinh - sinh viên có xác nhận của chính quyền địa phương tại đây

Copyright © 2013 - 2017 Saigon Technology University