Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
Hôm nay, Thứ Tư 17/07/2019

     Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến (tại đây)

     Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển

A) Đề án tuyển sinh năm 2019
   1. Tuyển sinh Đại học chính quy tập trung (xem chi tiết)
   2. Tuyển sinh Cao đẳng chính quy tập trung (xem chi tiết)

B) Thông báo tuyển sinh năm 2019
   1. Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy tập trung (xem chi tiết)
   2. Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy tập trung (xem chi tiết)
   3. Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông đại học hệ chính quy (xem chi tiết)
         + Mẫu Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đại học (xem chi tiết)

C) Mẫu hồ sơ xét tuyển
   1. Phiếu đăng ký xét tuyển: Sử dụng học bạ lớp 12 THPT (xem chi tiết)
   2. Phiếu đăng ký xét tuyển: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (xem chi tiết)
   3. Phiếu đăng ký thông tin xét tuyển các ngành đào tạo dự kiến tuyển sinh năm 2019: Sử dụng học bạ lớp 12 THPT (xem chi tiết)
   4. Phiếu đăng ký thông tin xét tuyển các ngành đào tạo dự kiến tuyển sinh năm 2019: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (xem chi tiết)

D) Hướng dẫn thí sinh đến trường làm thủ tục trúng tuyển nhập học
   1. Mẫu hồ sơ trúng tuyển nhập học:
        - Mẫu Phiếu thông tin sinh viên Đại học - Cao đẳng (xem chi tiết)
        - Mẫu Phiếu thông tin sinh viên Liên thông đại học (xem chi tiết)
        - Mẫu Phiếu dán ảnh (xem chi tiết)

Copyright © 2013 - 2019 Saigon Technology University