Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
Hôm nay, Thứ Hai 06/07/2009

     Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến

     Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển

A) Đề án tuyển sinh năm 2019
   1. Tuyển sinh Đại học chính quy tập trung (xem chi tiết)
B) Thông báo tuyển sinh năm 2019
C) Lịch trình xét tuyển đại học, cao đẳng các đợt
D) Hướng dẫn thí sinh đến trường làm thủ tục trúng tuyển nhập học
E) Mẫu hồ sơ tuyển sinh
F) Mẫu hồ sơ làm thủ tục nhập học
Copyright © 2013 - 2009 Saigon Technology University