Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
Hôm nay, Thứ Năm 16/07/2009

     Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến (tại đây)

     Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển (tại đây)

     Lịch tập trung đầu khóa 2018 của sinh viên (tại đây)

A) Đề án tuyển sinh năm 2018
   1. Tuyển sinh Đại học chính quy tập trung (xem chi tiết)
   2. Tuyển sinh Cao đẳng chính quy tập trung (xem chi tiết)
   3. Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
         + ĐẠI HỌC chính quy năm 2018 (xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia) (xem chi tiết)
         + ĐẠI HỌC chính quy năm 2018 (xét tuyển bằng học bạ) (xem chi tiết)
         + CAO ĐẲNG chính quy năm 2018 (xem chi tiết)

B) Thông báo tuyển sinh năm 2018
   1. Thông báo tuyển sinh ĐẠI HỌC chính quy tập trung (xem chi tiết)
   2. Thông báo tuyển sinh CAO ĐẲNG chính quy tập trung (xem chi tiết)
   3. Thông báo tuyển sinh LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC chính quy (xem chi tiết)
         + Mẫu Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đại học (xem chi tiết)
         + Đề cương ôn tập thi tuyển sinh liên thông đại học (xem chi tiết)
   4. Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (Điểm sàn)
         + ĐẠI HỌC chính quy năm 2018 (xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia) (xem chi tiết)
         + ĐẠI HỌC chính quy năm 2018 (xét tuyển bằng học bạ) (xem chi tiết)
         + CAO ĐẲNG chính quy năm 2018 (xem chi tiết)
   5. Công bố điểm chuẩn trúng tuyển các đợt
         + ĐẠI HỌC chính quy năm 2018 (xét tuyển bằng học bạ - Đợt 1) (xem chi tiết)
         + CAO ĐẲNG chính quy năm 2018 (xét tuyển bằng học bạ - Đợt 1) (xem chi tiết)
         + ĐẠI HỌC chính quy năm 2018 (xét tuyển bằng học bạ - Đợt 2) (xem chi tiết)
         + CAO ĐẲNG chính quy năm 2018 (xét tuyển bằng học bạ - Đợt 2) (xem chi tiết)
         + ĐẠI HỌC chính quy năm 2018 (xét tuyển bằng học bạ - Đợt 3) (xem chi tiết)
         + CAO ĐẲNG chính quy năm 2018 (xét tuyển bằng học bạ - Đợt 3) (xem chi tiết)
         + ĐẠI HỌC chính quy năm 2018 (xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia - Đợt 1) (xem chi tiết)

C) Lịch trình xét tuyển đại học, cao đẳng các đợt
   1. Thông báo lịch xét tuyển ĐẠI HỌC - Lịch xét tuyển học bạ Đợt 1 (Hết hạn)(xem chi tiết)
   2. Thông báo lịch xét tuyển CAO ĐẲNG - Lịch xét tuyển Đợt 1 (Hết hạn)(xem chi tiết)
   3. Thông báo lịch xét tuyển ĐẠI HỌC - Lịch xét tuyển học bạ Đợt 2 (Hết hạn)(xem chi tiết)
   4. Thông báo lịch xét tuyển CAO ĐẲNG - Lịch xét tuyển Đợt 2 (Hết hạn)(xem chi tiết)
   3. Thông báo lịch xét tuyển ĐẠI HỌC - Lịch xét tuyển học bạ Đợt 3 (Hết hạn)(xem chi tiết)
   4. Thông báo lịch xét tuyển CAO ĐẲNG - Lịch xét tuyển Đợt 3 (Hết hạn) (xem chi tiết)
   5. Thông báo lịch xét tuyển CAO ĐẲNG - Lịch xét tuyển Đợt 4 (xem chi tiết)
   6 . Thông báo lịch xét tuyển ĐẠI HỌC - Lịch xét tuyển bổ sung (xem chi tiết)

D) Hướng dẫn thí sinh đến trường làm thủ tục trúng tuyển nhập học
        + Hướng dẫn thí sinh đến trường làm thủ tục nhập học (xem chi tiết)
        + Lịch tập trung đầu khóa 2018 của sinh viên (lịch học chính thức) (xem chi tiết)

E) Mẫu hồ sơ tuyển sinh
   1. Phiếu đăng ký xét tuyển: Sử dụng học bạ lớp 12 THPT (xem chi tiết)
   2. Phiếu đăng ký xét tuyển: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (xem chi tiết)
   3. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đại học (xem chi tiết)

F) Mẫu hồ sơ làm thủ tục nhập học
   1. Mẫu Hồ sơ sinh viên có chứng nhận của Chính quyền địa phương (xem chi tiết)
   2. Mẫu Phiếu thông tin sinh viên (xem chi tiết)
   3. Mẫu Phiếu dán ảnh (xem chi tiết)

Copyright © 2013 - 2009 Saigon Technology University